bg
Новини

УНИПАК АД – производител на опаковки участва в научни изследвания съвместно с EIT Food CLC North-East sp. z o.o. по програма за европейски иновации и технологии

УНИПАК АД – производител на опаковки участва в научни изследвания съвместно с EIT Food CLC North-East sp. z o.o. по програма за европейски иновации и технологии

 

Научните изследвания по европейския проект EIT Food RIS Consumer Engagement Labs обхващат широк кръг от услуги, за които се търсят иновативни решения с цел подобряване на съществуващите услуги. Направленията за иновации по проекта се отнасят до научно-изследователски дейности, дейности по доставка и осигуряване на храни и дейности по опаковане на храни за доставка.

Екипът на УНИПАК АД, заедно с представители от други европейски държави, взе участие в проведени заседания за обсъждане на иновации в областта на доставката на храна в направлението, което се отнася до пакетирането на храната. Представени бяха проекти за иновативни опаковки за доставка на храна, като бяха застъпени три различни фокус групи от участници: на възраст 18 – 29 години, на възраст 30 – 64 години и на възраст над 65 години.

Методиката на проекта бе изключително иновативна и чрез серия от различни сесии между участниците посредством платформата EIT Food RIS Consumer Engagement Labs бяха обсъдени предимствата на потребителите от различните възрастови групи с цел да бъдат намерени решения, които да послужат за основа за създаването на иновативните опаковки.

Идеята е участниците в сесиите да обменят различни идеи, опит, анализи и предложения, които да окажат влияние върху развитието на по-устойчиви опаковки на храни. По време на проекта, на срещите с участниците  в проекта EIT Food RIS Consumer Engagement Labs  бяха дадени коментари на редица предизвикателства и критични точки, за да се формулират полезни предложения.

Срещите се осъществиха през април-юни 2022 година, а иновативният прототип на разработената опаковка предстои да бъде представен в първата половина на 2023 година, като продукт-резултат от проекта EIT Food RIS Consumer Engagement Labs.

 

29 Сеп. 2022