bg
Новини

Първите трудови договори Дуално обучение - вече са факт

Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" и "Унипак" АД на 14.10.2021 година официално подписаха първите трудови договори с учениците от XI"в" клас, специалност "Полиграфия".

Специалност „Полиграфия” е въведена в гимназията през учебната 2015 - 2016 г., а от 2018 - 2019 г. е в дуална форма на обучение. Учениците от випуск 2018-2019 г. се обучават в дуална форма на обучение още от първата си учебната година. Училищните учебни планове и програми за специалността са изготвени така че, да гарантират висока професионална подготовка за изработка и дизайн на полиграфически изделия. През годините на дуално обучение се провеждат пробни стажувания, открити уроци и учебни практики в предприятието партньор. За нуждите на обучителният процес в "Унипак" АД се създаде учебен кабинет с 3D принтер и симулационен апарат за "Топъл печат". 

Днес с трепет и вълнение, учениците подписаха първите си трудови договори и се запознаха със своя нов работодател, наставници и бъдещи колеги в предприятието. Учениците преминаха през задължителните видове инструктажи, като всеки един от тях получи работно и предпазно облекло. 

 

14 Окт. 2021