bg
Новини

Нова учебна работилница за машини и системи с цифрово програмно управление в ПГАТ „Цанко Церковски“

Прерязаха лентата на нова учебна работилница за машини и системи с цифрово програмно управление в ПГАТ „Цанко Церковски“
Учениците от най-новата специалност на професионалното училище в Павликени –„Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ)“ вече разполагат с работилница оборудвана с последно поколение фреза и струг с компютърно управление и симулатори за работа. Лентата прерязаха директорът на училището – Миглена Желязкова, зам.-кмета на община Павликени – инж. Анастасия Вачева, инж. Тодор Чаков – председател на съвета на директорите на „Унипак“ АД и инж. Венцислав Стойнев – изпълнителен директор на „Балканкар ЗАРЯ“ АД.
Много малко училища в света могат да предложат на учениците такива машини, това каза при откриването инж. Тодор Чаков. По думите му, работата в учебната работилница ще положи основите на инженерното образование на учениците.
Специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление“ е нова за училището. Тя е създадена по предложение на местния бизнес, който изпитва недостиг на стругари и фрезисти. Трета година ,след първия прием, местните фирми партнират на училището в изграждането на специалността и осигуряването на модерно оборудване за учебната работилница. Благодарение на това машините, с които ще работят учениците са произведени специално за професионалната гимназия от водещите на световния пазар в тази сфера компании HAAS и RAIS.
В момента в STEM специалността „Машини и системи с ЦПУ“, се обучават 30 ученици от VIII, IX и Х клас, като тя набира все по-голяма популярност сред ученици и родители.
Събитието бе уважено от всички представители на местния бизнес, които от години партнират на училището в развитието на различните специалности – „Полиграфия“, „Механизация на селското стопанство“, „Селски туризъм“. По – късно те участваха в традиционната работна среща с училищното ръководство. Тази година темата бе „Осигуряване на работни места за практическо обучение на учениците“.
В момента 36 ученици от XI и XII клас са назначени в „Унипак“ АД гр. Павликени на реални работни места в дуална система на обучение. Учениците упражняват професия „Полиграфист“ под ръководството на наставници два и три дни в седмицата, за което получават полагащото се възнаграждение.
Предстои уточняване на работните места за учениците в специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и „Механизация на селското стопанство“ в земеделски кооперации и в металообработващи предприятия в общината, за учебната 2022-2023 година.

22 Дек. 2022